محصولات
راه اندازی نمایشگاه و دفتر مرکزی
راه اندازی نمایشگاه و دفتر مرکزی
تاریخ ثبت: 1393/01/23
راه اندازی نمایشگاه و دفتر مرکزیشرکت حلوای کویر یزد در راستای ارتباط بهتر با مشتریان عزیز اقدام به راه اندازی نمایشگاه مرکزی...

شرکت حلوای کویر یزد در راستای ارتباط بهتر با مشتریان عزیز اقدام به راه اندازی نمایشگاه مرکزی واقع در محل شرکت نموده است.
پذیرای حضور گرم شما هستیم.
با بیسکویت فرجامی ،همیشه شاد و شیرین کامی...

تعداد مطالعه: 1701