کیفیت

فعالیت واحد کنترل کیفی فرجامی‌، قبل از ورود مواد اولیه به کارخانه آغاز می‌شود. مواد اولیه خریداری شده قبل از ورود به سیستم تولید، با آزمایش‌های متعدد مورد بررسی قرار می‌گیرند. استاندارد تولید فرجامی منطبق با آخرین استانداردهای صنایع غذایی جهان بوده و برای اطمینان از اعمال دائمی این استانداردها کلیه کارکنان فرجامی آموزش‌های لازم را دیده‌اند و هریک از آنان مراقبت‌های لازم برای استمرار اصول کیفی تولید را به عمل می‌آورند. علاوه بر آن‌، واحد کنترل کیفی که توسط چندین کارشناس مجرب در رشته‌های صنایع غذایی و شیمی اداره می‌شود بر تمامی مراحل پس از تولید، شامل بسته‌بندی و انبار تا آخرین مرحله خروج محصول از شرکت تحت کنترل واحد مربوطه می‌باشد تا محصولات فرجامی در سالم‌ترین و بهترین شرایط ممکن به‌دست مصرف کنندگان  برسد.

کیفیت به‌عنوان یک اجبار، کار را خسته کننده و سخت جلوه می‌دهد در حالی که کیفیت برای ما یک انتخاب بوده و ما با بهره‌گیری از این انتخاب در هر مرحله از فرایند تولید در جهت رشد و پیشرفت خود می‌کوشیم.

ما عاشق کیفیت هستیم زیرا متقاعد شده‌ایم که تعهدمان به کیفیت می‌تواند ما را به تعالی برساند.

 تاریخ ثبت : 5 اردیبهشت 1401
  آخرین به روزرسانی : 22 خرداد 1401
 
 1783